Zwembad Mounewetter

In 1972 werd de Stichting Zwembad Mounewetter opgericht door een aantal enthousiaste zwemliefhebbers. In 1973 was er genoeg geld ingezameld en kon het openluchtzwembad geopend worden. De naam Mounewetter refereert aan de molen die vlak bij het zwembad staat. Moune is het Friese woord voor molen en wetter is in het Nederlands water, dat natuurlijk belangrijk is voor een zwembad. Door investeringen en het bij de tijd houden is het zwembad nog steeds een belangrijk ontmoetingspunt voor jong en oud in Witmarsum en wijde omgeving.

Adres: Zwembad Mounewetter
Mouneplein 5
8748DT Witmarsum
Telefoon: 0517 - 53 17 04
Website: http://www.zwembadmounewetter.com